Limba: ro/en
SOMFI - Sistem Optoelectronic Multifunctional cu Fuziune de Imagini

Informatii Proiect

Titlul proiectului:SISTEM OPTOELECTRONIC MULTIFUNCTIONAL CU FUZIUNE DE IMAGINI
Acronim:SOMFI
Contract de finanţare:Nr. 207 din 2012
Cod depunere:PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1158
Autoritatea contractantă:UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării şi Inovării)
Durata Proiectului:36 luni (iulie 2012 - iulie 2015)
Valoarea proiectului:3 000 000 Lei
Buget public: 2 119 500 Lei
Cofinantare:880 500 Lei

Rezumat

Proiectul „SISTEM OPTOELECTRONIC MULTIFUNCŢIONAL CU FUZIUNE DE IMAGINI” reprezintă o activitate de cercetare realizată de două echipe, reunite într-un parteneriat tehnic şi ştiinţific bazat pe competenţele complementare ale celor două entităţi.


Parteneri în proiect sunt întreprinderea S.C. IOR S.A. şi Agenţia de Cercetare pentru Tehnici şi Tehnologii Militare - ACTTM, o agenţie naţională de cercetare.


Obiectivul acestui proiect este realizarea unor activităţi de cercetare referitoare la sisteme optoelectronice care au la bază fuziunea de imagini, cu scopul de a dobândi cunoştinţe privind cele mai recente realizări legate de aparatele de vedere pe timp de noapte sau în condiţii de iluminare redusă şi în condiţii meteorologice defavorabile. Ca urmare a cercetărilor teoretice şi experimentale, se vor realiza şi testa în teren prototipuri bazate pe cele mai recente tendinţe tehnice şi tehnologice.


Proiectul are ca rezultat final realizarea unor prototipuri, pentru un sistem de observare şi pentru un sistem de observare şi ochire, destinate îmbunătăţirii gradului de cunoaştere a situaţiei din teatrele de operaţiuni. Se intenţionează construirea acestor aparate prin încorporarea celor mai noi tehnici de fuziune a unor imagini provenite de la două canale de observare, pentru domeniul infraroşu (termal) şi pentru vederea pe timp de noapte în domeniul vizibil, cu ajutorul intensificatorilor de imagine.


Cu toate că problema fuziunii a fost rezolvată în cazul unor produse aflate deja pe piaţă, mai este mult de lucru pentru optimizarea algoritmilor de fuziune, astfel încât cerinţele utilizatorilor finali să fie cât mai bine îndeplinite.


Pe de altă parte, se va cerceta pentru prima dată în ţară posibilitatea de a folosi sticle calcogenice, în vederea înlocuirii lentilelor din germaniu, material foarte scump şi care necesită tehnologii speciale de prelucrare. Acest lucru va permite industriei locale să poată produce prin mijloace clasice, elemente optice destinate domeniului spectral infraroşu.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unor sisteme optoelectronice destinate construirii de aparate pentru observare şi ochire care au la bază fuziunea de imagini, aparate folosite în condiţii de vedere pe timp de noapte şi/sau de iluminare redusă şi în condiţii meteorologice defavorabile.


Se urmăreşte derularea unor activităţi de cercetare teoretică şi experimentală, în urma cărora să poată fi produse în ţară aparate optoelectronice performante, cu un real potenţial de desfacere atât pe piaţa internă, cât şi la export.

Rezultate estimate

Rezultatele estimate ale proiectului sunt realizarea documentaţiei de execuţie (inclusiv a specificaţiilor tehnice şi procedurilor de testare/verificare), a modelelor experimentale şi a prototipurilor pentru un aparat de observare şi un aparat de observare şi ochire, destinate pentru vederea pe timp de noapte sau în condiţii de iluminare redusă şi în condiţii meteorologice defavorabile.

Consortiu

Coordonator - S.C. IOR S.A.

iorAdresa: Str. Bucovina nr.4, sector 3, Bucuresti C.P. 030393
Tel: 021/324.42.10
Fax: 021/324.31.96
E-mail: ior@ior.ro
Link: IOR


Partener - AGENTIA DE CERCETARE PENTRU TEHNICA SI TEHNOLOGII MILITARE

acttmAdresa: Str. Aeroportului nr. 16, Clinceni, Ilfov C.P. 77060
Tel: 021/423.30.58
Fax: 021/423.10.30
E-mail: acttm@acttm.ro
Link: ACTTM

Director de proiect:Cercetator stiintific (CS III) ing. DANA GRANCIU
Responsabil partener:Dr. ing. DANIEL EUGEN ŢURCANU

Prezentare Proiect

Proiect SOMFI - Click pentru vizualizare

Etape


Etapa 1


Cercetări fundamentale privind fuzionarea imaginilor multispectrale şi utilizarea de sisteme optice cu elemente din sticle calcogenice
Perioada:iul 2012 - dec 2012

Rezultate

Studiu tehnic:

Cercetari privind utilizarea sticlelor calcogenice în sistemele optice pentru domeniul IR
Cercetari privind ipoteze de armonizare a caracteristicilor de baza ale sistemelor optice folosite pentru fuziunea de imagini multispectrale

Rapoarte de cercetare:

Cercetari privind modele conceptuale de procesare a semnalelor si algoritmii pentru realizarea fuzionarii de imagini
Cercetari privind elaborarea de modele conceptuale pentru evaluarea calitatii imaginilor de fuziune multispectrale

Articole stiintifice prezentate la sectiunea Diseminare:


Etapa 2


Cercetări industriale şi realizarea unor modele experimentale pentru sisteme multifuncţionale de observare şi ochire cu fuziune de imagini
Perioada:ian 2013 - nov 2013

Rezultate

Studii tehnice:

Cercetări privind calculul şi proiectarea unor sisteme optice pentru domeniul IR
Cercetări privind calculul şi proiectarea unor sisteme optice pentru a obţine imagini fuzionabile în spectrul IR şi vizibil
Cercetări privind algoritmi matematici de fuzionare a imaginilor multispectrale
Cercetări privind realizarea modulului electronic de fuzionare a imaginilor multispectrale

Proiectarea modelului experimental pentru un sistem de observare cu fuziune de imagini în domeniul vizibil şi IR

Cerere de brevet de invenţie, cu titlul „Sistem optic pentru cameră video zi-noapte”

Articol ştiinţific, cu titlul „Aspecte privind evaluarea calităţii imaginilor de fuziune” (in curs de publicare)


Etapa 3


Realizarea şi experimentarea modelelor experimentale (prima parte)
Perioada:dec 2013 - noi 2014

Rezultate

Rezultatele etapei s-au materializat in modelul experimental al sistemului de observare cu fuziune de imagini in domeniul vizibil si IR, in documentatia constructiva a subansamblurilor proiectate, in executia obiectivului camerei zi-noapte si a ocularului aparatului, sisteme realizate la IOR.

Etapa 4


Realizarea si experimentarea modelelor experimentale (a doua parte); proiectare si realizare prototipuri
Perioada:dec 2014 - noi 2015
Etapa a cuprins activitati de cercetare industriala si dezvoltare experimentala avand ca obiectiv realizarea unor subansambluri ale modelului experimental pentru aparatul de observare si ochire cu fuziune de imagini in domeniul vizibil si IR, evaluarea acestuia, elaborarea proiectelor de specificatii tehnice si a procedurilor de testare, precum si proiectarea prototipului pentru aparatul de observare in domeniul vizibil si IR cu fuziune de imagini, urmata de executia acestuia.

Rezultate

Participare la cea de-a XIII-a editie a Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii PRO INVENT (Cluj-Napoca 25 - 27 martie 2015). A fost prezentat modelul experimental al aparatului de observare in domeniul vizibil si IR cu fuziune de imagini, care include obiectivul pentru camera digitala zi-noapte, pentru care a fost depusa o cerere de brevet de inventie. Aceasta realizare a fost premiata cu o diploma de excelenta si medalie de aur cu mentiune speciala.

ior

S.C. IOR S.A. a obtinut Diploma de Excelenta si Marele Premiu al Juriului pentru intreaga participare.


ior

Etapa 5


Realizare prototipuri; experimentare si verificare
Perioada:dec 2015 - noi 2016
A cuprins activitati de cercetare industriala si dezvoltare pentru realizarea modelului experimental al aparatului de observare si ochire cu fuziune de imagini in domeniul vizibil si IR, realizarea prototipurilor, definitivarea documentatiei tehnice de executie pentru ambele aparate (cel de observare si cel de ochire, precum si de elaborare a specificatiilor tehnice si a procedurilor de testare.

Aparatul de observare cu fuziune de imagini in domeniul vizibil si IR


ior

Aparatul de observare si ochire cu fuziune de imagini in domeniul vizibil si IR


ior

Diseminare

Articole publicate:
  • Principii si metode de fuzionare a imaginilor
  • Ipoteze privind armonizarea caracteristicilor sistemelor optice utilizate in fuziunea imaginilor multispectrale
  • Investigations on infrared chalcogenide glasses used in night vision devices
  • Evolutii recente in domeniul aparatelor de observare cu fuziune de imagini
  • Articole in curs de publicare: -

    Utilizator
    Parola